Zaproszenie na wykład

Zaproszenie na wykład

Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

zaprasza na wykład

w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego:

dr Justyna Szymańska

Samotność/osamotnienie jako problem ludzkiego życia – perspektywa psychopedagogiczna

Piątek 6 maja 2011 roku, godzina 18.00

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dzięki pomocy finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski